Home » Tag: ý nghĩa vòng dreamcatcher

ý nghĩa vòng dreamcatcher

Cách làm vòng handmade đuổi bắt giấc mơ

Cách làm vòng handmade đuổi bắt giấc mơ

Ý nghĩa của chiếc còng đuổi bắt giấc mơ này thuộc về bộ tộc người châu Mỹ, họ dùng để xua đuổi giấc mơ xấu và giữ lại giấc mơ đẹp cho trẻ nhỏ. Nhưng ngày nay nó không còn dành cho riêng trẻ con nữa mà cho cả người lớn. Ngày xưa Dreamcatcher handmade được làm bằng hạt gỗ ...