Home » Tag: web đăng kí tín chỉ ftu2

Web đăng kí tín chỉ ftu2

Trắng đêm đăng kí tín chỉ: Nỗi kinh hoàng của sinh viên

Đào tạo theo tín chỉ là hình thức giáo dục đã được áp dụng thành công tại nhiều nước trên thế giới. Với hình thức này sinh viên có thể chủ động sắp sếp được thời gian học theo ý mình, cân bằng được các môn học để tránh tình trạng học quá nhiều các môn lý luận, cảm thấy ...