Home » Tag: ung thư vòm họng là gì

Ung thư vòm họng là gì

Ung thư vòm họng và cách chữa trị

ung-thu-vom-hong-va-cach-chua-tri-goc18

Vòm họng là phần cao nhất của họng. Ung thư vòm họng (K vòm) là những ung thư xuất phát từ biểu mô vùng vòm họng. 1. Ung thư vòm họng là gì? Vòm họng là phần cao nhất của họng. Ung thư vòm họng (K vòm) là những ung thư xuất phát từ biểu mô vùng vòm họng. 2. ...