Home » Tag: trieu chung sot nhau sau hut thai

Trieu chung sot nhau sau hut thai

Nguyên nhân sót nhau thai

sot-nhau-thai-goc18

Sau khi thai nhi sinh ra khoảng 30 phút mà bánh nhau vẫn chưa ra thì gọi là sót nhau thai. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng sót nhau thai thường gặp là: