Home » Tag: thuốc ngủ dạng xịt

Thuốc ngủ dạng xịt

Thuốc và những tương tác nguy hiểm

Thuốc và những tương tác nguy hiểm 1

Có rất nhiều nguyên nhân làm xuất hiện ADR, trong đó có một nguyên nhân cần phải nhắc tới là tương tác giữa các thuốc với nhau, đặc biệt là các loại thuốc bổ sung hàng ngày lại đang ít được quan tâm. Vitamin A Vitamin A là dạng vitamin tan trong dầu, có vai trò rất quan trọng đối ...