Home » Tag: thuoc bo sung canxi cho tre so sinh

Thuoc bo sung canxi cho tre so sinh

Bổ sung canxi trong giai đoạn giữa thai kỳ

bo-sung-canxi-goc18

Trong suốt quá trình mang thai, thai phụ đều cần bổ sung canxi, nhưng đặc biệt là phải được bổ sung kịp thời trong giai đoạn giữa thai kỳ và cuối thai kỳ.