Home » Tag: thuc an kieng khi mang thai 3 thang dau

Thuc an kieng khi mang thai 3 thang dau

Những món ăn nên kiêng trong giai đoạn đầu thai kỳ

do-an

Trong 3 tháng đầu thai kỳ, trứng thụ tinh đã phân chia tế bào phát triển thành các bộ phận cơ thể và cơ quan nội tạng của thai nhi, lúc này rất dễ phát sinh những thay đổi bất thường, gây dị tật thai nhi.