Home » Tag: sieu am thai 13 tuan co chinh xac khong

Sieu am thai 13 tuan co chinh xac khong

Thai phụ cao tuổi nên siêu âm trong giai đoạn đầu thai kỳ

sieu-am

Chúng ta chủ trương giai đoạn đầu thai kỳ không nên chẩn đoán bằng siêu âm. Nhưng phụ nữ mang thai tuổi cao lại không thể không siêu âm. Trong những tình huống nào thì cần thiết phải siêu âm?

Siêu âm trong giai đoạn đầu thai kỳ

sieu-am

Trong thời gian đầu phát triển của phôi thai, đặc biệt là trong thời gian từ 31-84 ngày là thời kỳ quan trọng phôi thai phân hóa và hình thành, là giai đoạn phát triển cao của phôi thai, lúc này, kiểm tra qua siêu âm có khả năng làm cho thai nhi phát triển dị thường.