Home » Tag: sa tu cung sau sinh va cach dieu tri

Sa tu cung sau sinh va cach dieu tri

Phòng chữa chứng sa tử cung sau sinh

Sa tử cung là chỉ tử cung đang từ vị trí bình thường dọc theo âm đạo tụt xuống xương đáy khung chậu, thậm chí tụt ra ngoài âm đạo.