Home » Tag: nhà thơ tố hữu mất năm nào

Nhà thơ tố hữu mất năm nào

Hà Nội có đường mang tên nhà thơ Tố Hữu dài 3,4km

Tại Kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội diễn ra từ 2 – 6/12/2013 tới sẽ xem xét, đặt tên và điều chỉnh độ dài của 34 đường, phố. Trong đó sẽ có 16 đường, phố mang tên danh nhân, 11 đường phố mang tên địa danh, 1 đường phố mang tên di tích lịch sử văn hóa, và 6 ...