Home » Tag: may thang sau khi sinh duoc tang he

May thang sau khi sinh duoc tang he

Biện pháp xử lý khi sản dịch không sạch

san-phu-moi-sinh-goc18

Bình thường, sản dịch sẽ sạch sau khoảng 3 tuần, nếu thời gian ngắn hơn hay dài hơn thì cũng chỉ kéo dài khoảng 1-2 tháng sau sinh. Phần lớn sản phụ thường sạch sản dịch trong khoảng 1 tháng. Nếu sau khi sinh 3 tháng mà sản dịch vẫn nhiều không sạch thì thuộc vào trường hợp sản dịch ...

Sản phụ sau khi sinh phải ở lại theo dõi trong khoảng 2 tiếng

sau-sinh

Sản phụ sau khi sinh vẫn phải ở lại phòng hồi sức để theo dõi thêm khoảng 2 giờ, bởi vì 2 giờ sau khi sinh vô cùng quan trọng đối với sản phụ. Đây là khoảng thời gian sản phụ ra máu sau sinh nhiều nhất, vì vậy, có chuyên gia gọi khoảng thời gian này là giai đoạn ...