Home » Tag: kinh nguyệt sớm bất thường

Kinh nguyệt sớm bất thường

Gặp rắc rối vì "yêu" trong ngày có kinh nguyệt

Tháng trước em có “quan hệ” trong ngày cuối có kinh nguyệt nhưng hôm đó máu ra ít và gần như sạch hẳn. Bạn trai em có xuất tinh nhưng ở bên ngoài. Chúng em không dùng biện pháp tránh thai nào nữa. Đến bây giờ đã được 1 tháng mà em không thấy mình có kinh nguyệt trở lại. ...