Home » Tag: khi mang thai tuan thu 13

Khi mang thai tuan thu 13

Khắc phục phản ứng do mang thai, phòng chống sự bất thường của thai nhi

babau

Giai đoạn đầu thai kỳ là từ khi bắt đầu có thai đến tháng thứ 3, tức là thời gian mang thai trước tuần thứ 12.