Home » Tag: dinh duong thai nhi tuan 32

Dinh duong thai nhi tuan 32

Đảm bảo đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng trong giai đoạn giữa thai kỳ

an1

Trong thời gian từ tháng thứ 4 đến tháng thứ 7, thai nhi phát triển nhanh, bình quân mỗi ngày tăng 10g, ngoài nhu cầu cung cấp nhiệt lượng phải tăng tương ứng ra, nhu cầu các chất dinh dưỡng cũng tăng nhanh, đặc biệt cần một lượng lớn chất protein để cấu thành nên cơ thịt và gân cốt ...