Home » Tag: đánh ghen thỏ thánh thiện

đánh ghen thỏ thánh thiện

Bị họa đánh ghen vì… ô sin

Ly (Nhân Chính, Hà Nội) sắp hết thời gian ở cữ nên muốn tìm thuê ô sin trông con cho cô đi làm. Chồng cô – Đại liền về quê nội tìm lên một chị cùng làng. Thao – tên chị giúp việc ấy, đã có chồng con nhưng do hoàn cảnh khó khăn, đành lên thành phố làm kiếm ...