Home » Tag: đan vòng bằng dây dù

đan vòng bằng dây dù

Cách đan vòng tay cực dễ thương

Cách đan vòng tay cực dễ thương

Lần này, chúng ta sẽ cùng thực hiện các cách tết vòng với dây xích. Sau đây sẽ gợi ý cho bạn một số cách tết vòng đơn giản mà được chiếc vòng xinh. Cách 1: Cách 2: Cách 3: Chúc bạn thành công.