Home » Tag: đan hình trái tim bằng len

đan hình trái tim bằng len

Cách đan hình tim

Cách đan hình tim

Kiểu đan này cho bạn sản phẩm với các mũi len vắt vào nhau tạo thành những hình trái tim nhỏ xinh xắn. Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách đan hình trái tim. Chuẩn bị: - Len màu - Que đan Cách đan: Bước 1: Bước 2: Bước 3: Bước 4: Bước 5: Bước 6: Bước 7: Bước 8: ...