Home » Tag: đan 1 mũi lên 1 mũi xuống

đan 1 mũi lên 1 mũi xuống

Cách đan 1 lên 1 xuống

Cách đan 1 lên 1 xuống

Từ  cách đan len mũi lên mũi xuống cơ bản nhất sẽ có nhiều kiểu đan khác nhau.  Bài viết sẽ hướng dẫn bạn một trong những kiểu đan khá dễ dàng là cách đan một lên một xuống. Cách đan: - Gầy mũi:   - Tiếp theo: Sau đó bạn vắt dây lên trước rồi thực hiện lại từ ...

Cách đan xuống

Cách đan xuống

Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách đan xuống. Đây là một trong hai mũi đan cơ bản nên sẽ rất dễ dàng cho các bạn mới học đan. Chuẩn bị: - Que đan - Len màu Lưu ý: - Khi bắt các mũi len đầu tiên, tùy thuộc độ dài sản phẩm mong muốn mà bạn ước lượng số ...