Home » Tag: cách xóa bình luận của người khác trên facebook

Cách xóa bình luận của người khác trên facebook

Cách xóa tài khoản facebook

cach-xoa-facebook-goc18 (3)

Có lúc bạn quyết định từ bỏ Facebook, có thể do chán, bị đánh cắp thông tin cá nhân hay bị spam chẳng hạn. Vậy phải làm sao để đóng cửa trang Facebook của mình? Có 2 cách xóa facebook: Xóa tài khoản Facebook tạm thời Với tài khoản Facebook (FB), chúng ta có thể ngưng sử dụng (deactivate) hoặc ...