Home » Tag: cách móc mũi dời

Cách móc mũi dời

Cách đan mũi dời xuống

Cách đan mũi dời xuống

Trong đan len có mũi dời lên và mũi dời xuống. Chúng ta gọi là dời xuống vì đâm que đan vào mũi trên que đan trái như khi đan 1 mũi lên, sợi len để ở phía sau, không đan mà chuyển mũi đó sang que đan phải luôn. Cách đan mũi dời xuống như sau:       ...