Home » Tag: cách đan mũi lên và mũi xuống

Cách đan mũi lên và mũi xuống

Cách đan lên và xuống

Cách đan lên và xuống

Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách đan lên và xuống. Đây là những mũi đan cơ bản đầu tiên. Cách đan: Cách đan mũi xuống: Tiếp theo: Cách đan mũi lên:   Chúc bạn thành công!

Cách đan xuống

Cách đan xuống

Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách đan xuống. Đây là một trong hai mũi đan cơ bản nên sẽ rất dễ dàng cho các bạn mới học đan. Chuẩn bị: - Que đan - Len màu Lưu ý: - Khi bắt các mũi len đầu tiên, tùy thuộc độ dài sản phẩm mong muốn mà bạn ước lượng số ...