Home » Tag: cách đan khăn len xương cá

Cách đan khăn len xương cá

Cách đan xương cá

Cách đan xương cá

Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách đan xương cá. Cách đan: Kiểu đan này gần giống như đan khăn kiểu ziczac. - Lấy tổng số mũi chia hết cho 4 + 2 mũi (2 mũi dư 2 đầu để đan – nhấc mũi cho thẳng khăn). - Hàng 1: 1 nhấc không đan, 2 xuống, vắt dây len qua ...