Home » Tag: cách đan khăn hình quả mâm xôi

Cách đan khăn hình quả mâm xôi

Cách đan hình quả mâm xôi

Cách đan hình quả mâm xôi

Khăn len hình quả mâm xôi rất đẹp. Mẫu đan gồm nhiều những hình quả mâm xôi ghép lại với nhau tạo thành một chiếc khăn, một mẫu đan rất độc đáo và lạ mắt. Kiểu đan này cực độc và hiếm đấy. Sau đây là video hướng dẫn kiểu đan hình quả mâm xôi: Chúc bạn thành công!