Home » Tag: cách crack idm vĩnh viễn moi nhat

Cách crack idm vĩnh viễn moi nhat

Cách crack IDM

cach-doi-ten-facebook-goc18 (2)

Hướng dẫn crack: Cách 1: Dùng serial number và sửa file host(Khi Crack bằng cách 2 bị lỗi thì sử dụng cách này luôn) - Vào đường dẫn: C:\Windows\System32\drivers\etc - Mở file host lên và thêm xuống dưới cùng dòng: 207.44.199.159 registeridm.com 207.44.199.16 registeridm.com 27.0.0.1 www.internetdownloadmanager.com save lại. Lưu ý: Một số trường hợp không lưu được thì làm như ...