Home » Tag: buffet dìn ký cộng hòa

Buffet dìn ký cộng hòa

Quán Dìn Ký

din ky-3

Địa chỉ: 137 C Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại: (08) 3839 2357 – Fax: (08) 3839 2357 Trong quá trình hình thành và phát triển, tùy theo đặc điểm tự nhiên và đời sống xã hội mà mỗi dân tộc, mỗi quốc gia có một phong cách ẩm thực, khẩu vị và những ...