Home » Tag: bệnh sởi và cách phòng chống

Bệnh sởi và cách phòng chống

70.000 trẻ ở Hà Nội đang có nguy cơ mắc sởi

Nhiều trẻ chưa tiêm phòng Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm cho biết, trên địa bàn Hà Nội vẫn còn khoảng 70-100 nghìn trẻ dưới 2 tuổi chưa được tiêm vắc xin sởi. Số trẻ này đang có nguy cơ mắc sởi, nhất là trong thời điểm bệnh có nguy cơ bùng phát ...