Home » Tag: bấm huyệt chữa liệt nửa người

Bấm huyệt chữa liệt nửa người

Thuốc chữa liệt nửa người

thuoc-chua-liet-goc18

Bó thuốc đã gần 30 năm, ông Ba Hảo cho biết, từ khi bắt đầu bó thuốc vào năm 1980 đến khoảng năm 1990, các vị thuốc Bắc ông dùng với liều lượng “nguyên bản” đã thấy công hiệu. Nhưng khoảng mười năm trở lại đây, ông phải dùng với liều lượng gấp đôi. Riêng với các loại cỏ được ...