Home » Tag: bài thuốc chữa rong kinh

Bài thuốc chữa rong kinh

Cách chữa rong kinh

rong kinh

Rong kinh được xác định khi số ngày kinh kéo dài (> 7 ngày) hoặc lượng máu mất quá nhiều (> 80 ml). Mất máu kinh nguyệt quá nhiều có thể ảnh hưởng đến thể chất, tình cảm và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân.