Home » Mẹo vặt » Cách làm móc khóa hạt gỗ xinh xắn

Cách làm móc khóa hạt gỗ xinh xắn

Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách làm móc chìa khóa hạt gỗ, đơn giản mà xinh xắn.

Vật liệu cần có:

- Hạt gỗ tròn các loại
- Sơn móng tay
- Dây da lộn
- Vòng móc
- Khóa móc
- Kéo.

Cách làm:

Bước 1:

mua móc chìa khóa đôi móc đeo chìa khóa ô tô móc treo chìa khóa đôi móc treo chìa khóa bằng vải nỉ móc gắn chìa khóa bằng vải nỉ móc chìa khóa đôi độc móc chìa khóa đôi đẹp móc chìa khóa đôi ở hà nội móc chìa khóa đôi handmade móc chìa khóa đôi hà nội móc chìa khóa đôi móc chìa khóa vải nỉ móc chìa khóa ô tô móc chìa khóa nite ize móc chìa khóa naruto móc chìa khóa làm bằng vải nỉ móc chìa khóa bằng vải nỉ mẫu móc chìa khóa vải nỉ làm móc chìa khóa đôi làm móc chìa khóa bằng vải nỉ (dạ) hướng dẫn làm móc chìa khóa bằng vải nỉ cách làm móc chìa khóa từ vải nỉ cách làm móc chìa khóa bằng vải nỉ bán móc chìa khóa ô tô

Các bạn lấy sơn móng tay sơn màu lên từng hạt gỗ một.

Bước 2:

mua móc chìa khóa đôi móc đeo chìa khóa ô tô móc treo chìa khóa đôi móc treo chìa khóa bằng vải nỉ móc gắn chìa khóa bằng vải nỉ móc chìa khóa đôi độc móc chìa khóa đôi đẹp móc chìa khóa đôi ở hà nội móc chìa khóa đôi handmade móc chìa khóa đôi hà nội móc chìa khóa đôi móc chìa khóa vải nỉ móc chìa khóa ô tô móc chìa khóa nite ize móc chìa khóa naruto móc chìa khóa làm bằng vải nỉ móc chìa khóa bằng vải nỉ mẫu móc chìa khóa vải nỉ làm móc chìa khóa đôi làm móc chìa khóa bằng vải nỉ (dạ) hướng dẫn làm móc chìa khóa bằng vải nỉ cách làm móc chìa khóa từ vải nỉ cách làm móc chìa khóa bằng vải nỉ bán móc chìa khóa ô tô

Các bạn có thể tự sáng tạo trang trí cho chúng nhé. Chờ khô là được.

Bước 3:

mua móc chìa khóa đôi móc đeo chìa khóa ô tô móc treo chìa khóa đôi móc treo chìa khóa bằng vải nỉ móc gắn chìa khóa bằng vải nỉ móc chìa khóa đôi độc móc chìa khóa đôi đẹp móc chìa khóa đôi ở hà nội móc chìa khóa đôi handmade móc chìa khóa đôi hà nội móc chìa khóa đôi móc chìa khóa vải nỉ móc chìa khóa ô tô móc chìa khóa nite ize móc chìa khóa naruto móc chìa khóa làm bằng vải nỉ móc chìa khóa bằng vải nỉ mẫu móc chìa khóa vải nỉ làm móc chìa khóa đôi làm móc chìa khóa bằng vải nỉ (dạ) hướng dẫn làm móc chìa khóa bằng vải nỉ cách làm móc chìa khóa từ vải nỉ cách làm móc chìa khóa bằng vải nỉ bán móc chìa khóa ô tô

Sau đó, bạn luồn dây da lộn vào vòng móc và móc khóa như hình.

Bước 4:

mua móc chìa khóa đôi móc đeo chìa khóa ô tô móc treo chìa khóa đôi móc treo chìa khóa bằng vải nỉ móc gắn chìa khóa bằng vải nỉ móc chìa khóa đôi độc móc chìa khóa đôi đẹp móc chìa khóa đôi ở hà nội móc chìa khóa đôi handmade móc chìa khóa đôi hà nội móc chìa khóa đôi móc chìa khóa vải nỉ móc chìa khóa ô tô móc chìa khóa nite ize móc chìa khóa naruto móc chìa khóa làm bằng vải nỉ móc chìa khóa bằng vải nỉ mẫu móc chìa khóa vải nỉ làm móc chìa khóa đôi làm móc chìa khóa bằng vải nỉ (dạ) hướng dẫn làm móc chìa khóa bằng vải nỉ cách làm móc chìa khóa từ vải nỉ cách làm móc chìa khóa bằng vải nỉ bán móc chìa khóa ô tô

Rồi cácbạn xâu hạt to nhỏ không theo thứ tự hoặc tùy bạn, thắt nút đuôi lại nữa.

Bước 5:

mua móc chìa khóa đôi móc đeo chìa khóa ô tô móc treo chìa khóa đôi móc treo chìa khóa bằng vải nỉ móc gắn chìa khóa bằng vải nỉ móc chìa khóa đôi độc móc chìa khóa đôi đẹp móc chìa khóa đôi ở hà nội móc chìa khóa đôi handmade móc chìa khóa đôi hà nội móc chìa khóa đôi móc chìa khóa vải nỉ móc chìa khóa ô tô móc chìa khóa nite ize móc chìa khóa naruto móc chìa khóa làm bằng vải nỉ móc chìa khóa bằng vải nỉ mẫu móc chìa khóa vải nỉ làm móc chìa khóa đôi làm móc chìa khóa bằng vải nỉ (dạ) hướng dẫn làm móc chìa khóa bằng vải nỉ cách làm móc chìa khóa từ vải nỉ cách làm móc chìa khóa bằng vải nỉ bán móc chìa khóa ô tô

Sản phẩm xinh xắn sau khi hoàn thành rồi đây.

Chúc bạn thành công!