Home » Mẹo vặt » Cách làm bờm tóc Halloween

Cách làm bờm tóc Halloween

Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách làm bờm tóc Halloween .

Chuẩn bị:

- Vải ren màu đen
- Dây thép mảnh
- Bờm màu đen
- Len đen
- Súng bắn keo.

Cách làm :

Bước 1:

tóc bờm ngựa đẹp tóc bờm ngựa nam đẹp mua bờm tóc đẹp ở đâu mẫu bờm tóc đẹp làm bờm tóc xinh làm bờm tóc tai thỏ kiểu bờm tóc đẹp cách làm bờm tóc tai thỏ cách bờm tóc đẹp cách bờm tóc tai thỏ bờm tóc đính đá bờm tóc đẹp cho bé bờm tóc đẹp bờm tóc xoăn bờm tóc xinh bờm tóc tết hàn quốc bờm tóc tết enbac bờm tóc tết bờm tóc tai thỏ bờm tóc hàn quốc bờm tóc cho bé gái bờm tóc bằng vải bờm cho tóc xoăn bán bờm tóc hàn quốc

Dùng kềm cắt 2 đoạn dây thép và uốn thành hình tai mèo. Chúng mình cũng có thể uốn thành hình tai thỏ hoặc tai gấu tùy ý thích

Bước 2:

tóc bờm ngựa đẹp tóc bờm ngựa nam đẹp mua bờm tóc đẹp ở đâu mẫu bờm tóc đẹp làm bờm tóc xinh làm bờm tóc tai thỏ kiểu bờm tóc đẹp cách làm bờm tóc tai thỏ cách bờm tóc đẹp cách bờm tóc tai thỏ bờm tóc đính đá bờm tóc đẹp cho bé bờm tóc đẹp bờm tóc xoăn bờm tóc xinh bờm tóc tết hàn quốc bờm tóc tết enbac bờm tóc tết bờm tóc tai thỏ bờm tóc hàn quốc bờm tóc cho bé gái bờm tóc bằng vải bờm cho tóc xoăn bán bờm tóc hàn quốc

Dùng len đen quấn xung quanh dây thép.

Bước 3:

tóc bờm ngựa đẹp tóc bờm ngựa nam đẹp mua bờm tóc đẹp ở đâu mẫu bờm tóc đẹp làm bờm tóc xinh làm bờm tóc tai thỏ kiểu bờm tóc đẹp cách làm bờm tóc tai thỏ cách bờm tóc đẹp cách bờm tóc tai thỏ bờm tóc đính đá bờm tóc đẹp cho bé bờm tóc đẹp bờm tóc xoăn bờm tóc xinh bờm tóc tết hàn quốc bờm tóc tết enbac bờm tóc tết bờm tóc tai thỏ bờm tóc hàn quốc bờm tóc cho bé gái bờm tóc bằng vải bờm cho tóc xoăn bán bờm tóc hàn quốc

Cắt vải ren đen thành hình 2 chiếc tai mèo kích cỡ nhỉnh hơn phần tai bằng thép vừa làm 1cm.

Bước 4:

tóc bờm ngựa đẹp tóc bờm ngựa nam đẹp mua bờm tóc đẹp ở đâu mẫu bờm tóc đẹp làm bờm tóc xinh làm bờm tóc tai thỏ kiểu bờm tóc đẹp cách làm bờm tóc tai thỏ cách bờm tóc đẹp cách bờm tóc tai thỏ bờm tóc đính đá bờm tóc đẹp cho bé bờm tóc đẹp bờm tóc xoăn bờm tóc xinh bờm tóc tết hàn quốc bờm tóc tết enbac bờm tóc tết bờm tóc tai thỏ bờm tóc hàn quốc bờm tóc cho bé gái bờm tóc bằng vải bờm cho tóc xoăn bán bờm tóc hàn quốc

Bọc vải ren ra bên ngoài 2 chiếc tai quấn len, cố định vải bằng keo nến.
Gắn thật khéo 2 mảnh vải ren vừa làm vào tai mèo bằng súng bắn keo. Các bạn chú ý đính đằng sau để không bị lộ vải thừa ra .

Bước 5:

tóc bờm ngựa đẹp tóc bờm ngựa nam đẹp mua bờm tóc đẹp ở đâu mẫu bờm tóc đẹp làm bờm tóc xinh làm bờm tóc tai thỏ kiểu bờm tóc đẹp cách làm bờm tóc tai thỏ cách bờm tóc đẹp cách bờm tóc tai thỏ bờm tóc đính đá bờm tóc đẹp cho bé bờm tóc đẹp bờm tóc xoăn bờm tóc xinh bờm tóc tết hàn quốc bờm tóc tết enbac bờm tóc tết bờm tóc tai thỏ bờm tóc hàn quốc bờm tóc cho bé gái bờm tóc bằng vải bờm cho tóc xoăn bán bờm tóc hàn quốc

Sau đó, chúng mình dán 2 khung tai mèo lên bờm và quấn phần dây thép để chừa ra vào chiếc bờm cho chắc.

Bước 6:

tóc bờm ngựa đẹp tóc bờm ngựa nam đẹp mua bờm tóc đẹp ở đâu mẫu bờm tóc đẹp làm bờm tóc xinh làm bờm tóc tai thỏ kiểu bờm tóc đẹp cách làm bờm tóc tai thỏ cách bờm tóc đẹp cách bờm tóc tai thỏ bờm tóc đính đá bờm tóc đẹp cho bé bờm tóc đẹp bờm tóc xoăn bờm tóc xinh bờm tóc tết hàn quốc bờm tóc tết enbac bờm tóc tết bờm tóc tai thỏ bờm tóc hàn quốc bờm tóc cho bé gái bờm tóc bằng vải bờm cho tóc xoăn bán bờm tóc hàn quốc

Dùng ren đen dính phía dưới trang trí chiếc bờm cho điệu nữa.

Bước 7:

tóc bờm ngựa đẹp tóc bờm ngựa nam đẹp mua bờm tóc đẹp ở đâu mẫu bờm tóc đẹp làm bờm tóc xinh làm bờm tóc tai thỏ kiểu bờm tóc đẹp cách làm bờm tóc tai thỏ cách bờm tóc đẹp cách bờm tóc tai thỏ bờm tóc đính đá bờm tóc đẹp cho bé bờm tóc đẹp bờm tóc xoăn bờm tóc xinh bờm tóc tết hàn quốc bờm tóc tết enbac bờm tóc tết bờm tóc tai thỏ bờm tóc hàn quốc bờm tóc cho bé gái bờm tóc bằng vải bờm cho tóc xoăn bán bờm tóc hàn quốc

Gắn thêm phần ren vào đoạn giữa 2 tai nữa là hoàn thành rồi.

Chúc bạn thành công !