Home » Mẹo vặt » Cách đổi tên facebook quá 5 lần

Cách đổi tên facebook quá 5 lần

Chắc hẳn những ai đã sử dụng lâu ngày Facebook đều biết, trang mạng xã hội lớn nhất thế giới này chỉ cho phép người sử dụng được đổi tên trong tài khoản của mình một vài lần mà thôi. Chắc hẳn không ít người dù rất muốn thay đổi một tên (nickname) khác trên FB nhưng lại không thể vì đã lỡ đổi tên quá nhiều lần trước đó.

Tuy nhiên, việc đổi tên sau khi đã vượt quá số lần giới hạn đổi vẫn có thể lách được. Và từ đây, bạn có thể đổi tên trên FB mà mình thích một cách thoải mái.

Vào Tài khoản, chọn Thiết lập tài khoản:

cách thay đổi tên trong yahoo mail cách thay đổi tên trong máy tính cách thay đổi tên trong gmail cách thay đổi tên trên gmail cách thay đổi tên nhà mạng trên iphone 4 cách thay đổi tên nhà mạng trên iphone cách thay đổi tên nhà mạng cho iphone cách thay đổi tên người dùng trong gmail cách thay đổi tên người dùng trong facebook cách thay đổi tên người dùng facebook cách thay đổi tên máy tính cách thay đổi tên mạng trên iphone 4 cách thay đổi tên mạng trên iphone cách thay đổi tên mạng cho iphone 5.1.1 cách thay đổi tên mạng cho iphone 4 cách thay đổi tên mạng cho iphone cách thay đổi tên hòm thư gmail cách thay đổi tên hiển thị trong yahoo mail cách thay đổi tên hiển thị trong gmail cách thay đổi tên hiển thị trên gmail cách thay đổi tên facebook quá 5 lần cách thay đổi tên của máy tính cách thay đổi tên cho máy tính cách thay đổi họ tên trong gmail

Bấm vào từ Khoá trong mục Khoá tài khoản

cách thay đổi tên trong yahoo mail cách thay đổi tên trong máy tính cách thay đổi tên trong gmail cách thay đổi tên trên gmail cách thay đổi tên nhà mạng trên iphone 4 cách thay đổi tên nhà mạng trên iphone cách thay đổi tên nhà mạng cho iphone cách thay đổi tên người dùng trong gmail cách thay đổi tên người dùng trong facebook cách thay đổi tên người dùng facebook cách thay đổi tên máy tính cách thay đổi tên mạng trên iphone 4 cách thay đổi tên mạng trên iphone cách thay đổi tên mạng cho iphone 5.1.1 cách thay đổi tên mạng cho iphone 4 cách thay đổi tên mạng cho iphone cách thay đổi tên hòm thư gmail cách thay đổi tên hiển thị trong yahoo mail cách thay đổi tên hiển thị trong gmail cách thay đổi tên hiển thị trên gmail cách thay đổi tên facebook quá 5 lần cách thay đổi tên của máy tính cách thay đổi tên cho máy tính cách thay đổi họ tên trong gmail

Hoặc nếu trong FB phiên bản mới, bạn click vào Deactive your account

cách thay đổi tên trong yahoo mail cách thay đổi tên trong máy tính cách thay đổi tên trong gmail cách thay đổi tên trên gmail cách thay đổi tên nhà mạng trên iphone 4 cách thay đổi tên nhà mạng trên iphone cách thay đổi tên nhà mạng cho iphone cách thay đổi tên người dùng trong gmail cách thay đổi tên người dùng trong facebook cách thay đổi tên người dùng facebook cách thay đổi tên máy tính cách thay đổi tên mạng trên iphone 4 cách thay đổi tên mạng trên iphone cách thay đổi tên mạng cho iphone 5.1.1 cách thay đổi tên mạng cho iphone 4 cách thay đổi tên mạng cho iphone cách thay đổi tên hòm thư gmail cách thay đổi tên hiển thị trong yahoo mail cách thay đổi tên hiển thị trong gmail cách thay đổi tên hiển thị trên gmail cách thay đổi tên facebook quá 5 lần cách thay đổi tên của máy tính cách thay đổi tên cho máy tính cách thay đổi họ tên trong gmail

Tick vào ô Tài khoản của tôi đã bị hack, sau đó bấm vào You can secure your account tại đây.

cách thay đổi tên trong yahoo mail cách thay đổi tên trong máy tính cách thay đổi tên trong gmail cách thay đổi tên trên gmail cách thay đổi tên nhà mạng trên iphone 4 cách thay đổi tên nhà mạng trên iphone cách thay đổi tên nhà mạng cho iphone cách thay đổi tên người dùng trong gmail cách thay đổi tên người dùng trong facebook cách thay đổi tên người dùng facebook cách thay đổi tên máy tính cách thay đổi tên mạng trên iphone 4 cách thay đổi tên mạng trên iphone cách thay đổi tên mạng cho iphone 5.1.1 cách thay đổi tên mạng cho iphone 4 cách thay đổi tên mạng cho iphone cách thay đổi tên hòm thư gmail cách thay đổi tên hiển thị trong yahoo mail cách thay đổi tên hiển thị trong gmail cách thay đổi tên hiển thị trên gmail cách thay đổi tên facebook quá 5 lần cách thay đổi tên của máy tính cách thay đổi tên cho máy tính cách thay đổi họ tên trong gmail

Bấm vào Secure your Account

cách thay đổi tên trong yahoo mail cách thay đổi tên trong máy tính cách thay đổi tên trong gmail cách thay đổi tên trên gmail cách thay đổi tên nhà mạng trên iphone 4 cách thay đổi tên nhà mạng trên iphone cách thay đổi tên nhà mạng cho iphone cách thay đổi tên người dùng trong gmail cách thay đổi tên người dùng trong facebook cách thay đổi tên người dùng facebook cách thay đổi tên máy tính cách thay đổi tên mạng trên iphone 4 cách thay đổi tên mạng trên iphone cách thay đổi tên mạng cho iphone 5.1.1 cách thay đổi tên mạng cho iphone 4 cách thay đổi tên mạng cho iphone cách thay đổi tên hòm thư gmail cách thay đổi tên hiển thị trong yahoo mail cách thay đổi tên hiển thị trong gmail cách thay đổi tên hiển thị trên gmail cách thay đổi tên facebook quá 5 lần cách thay đổi tên của máy tính cách thay đổi tên cho máy tính cách thay đổi họ tên trong gmail

Bấm vào Tiếp tục

cách thay đổi tên trong yahoo mail cách thay đổi tên trong máy tính cách thay đổi tên trong gmail cách thay đổi tên trên gmail cách thay đổi tên nhà mạng trên iphone 4 cách thay đổi tên nhà mạng trên iphone cách thay đổi tên nhà mạng cho iphone cách thay đổi tên người dùng trong gmail cách thay đổi tên người dùng trong facebook cách thay đổi tên người dùng facebook cách thay đổi tên máy tính cách thay đổi tên mạng trên iphone 4 cách thay đổi tên mạng trên iphone cách thay đổi tên mạng cho iphone 5.1.1 cách thay đổi tên mạng cho iphone 4 cách thay đổi tên mạng cho iphone cách thay đổi tên hòm thư gmail cách thay đổi tên hiển thị trong yahoo mail cách thay đổi tên hiển thị trong gmail cách thay đổi tên hiển thị trên gmail cách thay đổi tên facebook quá 5 lần cách thay đổi tên của máy tính cách thay đổi tên cho máy tính cách thay đổi họ tên trong gmail

Nhập mật khẩu mới (phải khác mật khẩu cũ, sau khi đổi tên xong, bạn có thể đổi lại mật khẩu cũ)

cách thay đổi tên trong yahoo mail cách thay đổi tên trong máy tính cách thay đổi tên trong gmail cách thay đổi tên trên gmail cách thay đổi tên nhà mạng trên iphone 4 cách thay đổi tên nhà mạng trên iphone cách thay đổi tên nhà mạng cho iphone cách thay đổi tên người dùng trong gmail cách thay đổi tên người dùng trong facebook cách thay đổi tên người dùng facebook cách thay đổi tên máy tính cách thay đổi tên mạng trên iphone 4 cách thay đổi tên mạng trên iphone cách thay đổi tên mạng cho iphone 5.1.1 cách thay đổi tên mạng cho iphone 4 cách thay đổi tên mạng cho iphone cách thay đổi tên hòm thư gmail cách thay đổi tên hiển thị trong yahoo mail cách thay đổi tên hiển thị trong gmail cách thay đổi tên hiển thị trên gmail cách thay đổi tên facebook quá 5 lần cách thay đổi tên của máy tính cách thay đổi tên cho máy tính cách thay đổi họ tên trong gmail

Tick vào các ô vuông như trong hình rồi bấm Tiếp tục

cách thay đổi tên trong yahoo mail cách thay đổi tên trong máy tính cách thay đổi tên trong gmail cách thay đổi tên trên gmail cách thay đổi tên nhà mạng trên iphone 4 cách thay đổi tên nhà mạng trên iphone cách thay đổi tên nhà mạng cho iphone cách thay đổi tên người dùng trong gmail cách thay đổi tên người dùng trong facebook cách thay đổi tên người dùng facebook cách thay đổi tên máy tính cách thay đổi tên mạng trên iphone 4 cách thay đổi tên mạng trên iphone cách thay đổi tên mạng cho iphone 5.1.1 cách thay đổi tên mạng cho iphone 4 cách thay đổi tên mạng cho iphone cách thay đổi tên hòm thư gmail cách thay đổi tên hiển thị trong yahoo mail cách thay đổi tên hiển thị trong gmail cách thay đổi tên hiển thị trên gmail cách thay đổi tên facebook quá 5 lần cách thay đổi tên của máy tính cách thay đổi tên cho máy tính cách thay đổi họ tên trong gmail

Bấm Tiếp tục

cách thay đổi tên trong yahoo mail cách thay đổi tên trong máy tính cách thay đổi tên trong gmail cách thay đổi tên trên gmail cách thay đổi tên nhà mạng trên iphone 4 cách thay đổi tên nhà mạng trên iphone cách thay đổi tên nhà mạng cho iphone cách thay đổi tên người dùng trong gmail cách thay đổi tên người dùng trong facebook cách thay đổi tên người dùng facebook cách thay đổi tên máy tính cách thay đổi tên mạng trên iphone 4 cách thay đổi tên mạng trên iphone cách thay đổi tên mạng cho iphone 5.1.1 cách thay đổi tên mạng cho iphone 4 cách thay đổi tên mạng cho iphone cách thay đổi tên hòm thư gmail cách thay đổi tên hiển thị trong yahoo mail cách thay đổi tên hiển thị trong gmail cách thay đổi tên hiển thị trên gmail cách thay đổi tên facebook quá 5 lần cách thay đổi tên của máy tính cách thay đổi tên cho máy tính cách thay đổi họ tên trong gmail

Bấm vào Change ở cạnh tên cũ của bạn

cách thay đổi tên trong yahoo mail cách thay đổi tên trong máy tính cách thay đổi tên trong gmail cách thay đổi tên trên gmail cách thay đổi tên nhà mạng trên iphone 4 cách thay đổi tên nhà mạng trên iphone cách thay đổi tên nhà mạng cho iphone cách thay đổi tên người dùng trong gmail cách thay đổi tên người dùng trong facebook cách thay đổi tên người dùng facebook cách thay đổi tên máy tính cách thay đổi tên mạng trên iphone 4 cách thay đổi tên mạng trên iphone cách thay đổi tên mạng cho iphone 5.1.1 cách thay đổi tên mạng cho iphone 4 cách thay đổi tên mạng cho iphone cách thay đổi tên hòm thư gmail cách thay đổi tên hiển thị trong yahoo mail cách thay đổi tên hiển thị trong gmail cách thay đổi tên hiển thị trên gmail cách thay đổi tên facebook quá 5 lần cách thay đổi tên của máy tính cách thay đổi tên cho máy tính cách thay đổi họ tên trong gmail

Nhập tên mới mà bạn muốn sử dụng! (Lưu ý là FB sẽ để Tên ở trước họ) Sau đó bấm Save and Continue

cách thay đổi tên trong yahoo mail cách thay đổi tên trong máy tính cách thay đổi tên trong gmail cách thay đổi tên trên gmail cách thay đổi tên nhà mạng trên iphone 4 cách thay đổi tên nhà mạng trên iphone cách thay đổi tên nhà mạng cho iphone cách thay đổi tên người dùng trong gmail cách thay đổi tên người dùng trong facebook cách thay đổi tên người dùng facebook cách thay đổi tên máy tính cách thay đổi tên mạng trên iphone 4 cách thay đổi tên mạng trên iphone cách thay đổi tên mạng cho iphone 5.1.1 cách thay đổi tên mạng cho iphone 4 cách thay đổi tên mạng cho iphone cách thay đổi tên hòm thư gmail cách thay đổi tên hiển thị trong yahoo mail cách thay đổi tên hiển thị trong gmail cách thay đổi tên hiển thị trên gmail cách thay đổi tên facebook quá 5 lần cách thay đổi tên của máy tính cách thay đổi tên cho máy tính cách thay đổi họ tên trong gmail

Và bước cuối cùng, bấm Đăng nhập và xem thành quả của mình!

cách thay đổi tên trong yahoo mail cách thay đổi tên trong máy tính cách thay đổi tên trong gmail cách thay đổi tên trên gmail cách thay đổi tên nhà mạng trên iphone 4 cách thay đổi tên nhà mạng trên iphone cách thay đổi tên nhà mạng cho iphone cách thay đổi tên người dùng trong gmail cách thay đổi tên người dùng trong facebook cách thay đổi tên người dùng facebook cách thay đổi tên máy tính cách thay đổi tên mạng trên iphone 4 cách thay đổi tên mạng trên iphone cách thay đổi tên mạng cho iphone 5.1.1 cách thay đổi tên mạng cho iphone 4 cách thay đổi tên mạng cho iphone cách thay đổi tên hòm thư gmail cách thay đổi tên hiển thị trong yahoo mail cách thay đổi tên hiển thị trong gmail cách thay đổi tên hiển thị trên gmail cách thay đổi tên facebook quá 5 lần cách thay đổi tên của máy tính cách thay đổi tên cho máy tính cách thay đổi họ tên trong gmail

Chúc các bạn thành công!