Home » Mẹo vặt » Cách đan áo trẻ sơ sinh

Cách đan áo trẻ sơ sinh

Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách đan áo cho trẻ sơ sinh.

Nguyên liệu:

- 1,5 lạng len cho áo bé từ 0 đến3 tháng
- 2 lạng len cho áo bé từ 3-6 tháng
- 2.5 lạng len cho be từ 6-12 tháng
- 1 đôi kim 4mm và 1 đôi kim 3,5 mm
- 1 kim khâu len
- 6 cái cúc

Chú ý:

Số đo: Vòng ngực thực Dài áo thực Dài tay thực:

- 0-3 tháng (vòng ngực 41 cm) 48 cm 24 cm 15 cm
- 3-6 tháng (vòng ngực 46 cm) 53 cm 27 cm 17 cm
- 6-12 tháng (vòng ngực 51 cm) 59 cm 29 cm 20 cm

Độ căng: 22 mũi x 28 dòng = 10 x 10cm
Cách đan:

Cách đan thân sau:

dsc05866

- Dùng kim 4 mm bắt 53(59:63) mũi
- Dòng 1: cứ 1 mũi xuống, 1 mũi lên đến hết dòng
- Dòng 2: 1 mũi lên, 1 mũi xuống đến hết dòng
- Lắp lại dòng 1 & 2 3 lần
- *Dòng 9: đan xuống
- Dòng 10: đan lên*. Kiểu đan này gọi là đan trơn.
- Lặp lại ** cho đến khi thân sau dài 24 (27:29) cm, chiết hết ở dòng đan xuống.

Cách đan thân trước trái:

dsc05867

- Dùng kim 4mm bắt 23(27:29) mũi
- Dòng 1: Cứ 1 mũi xuống, 1 mũi lên đến hết dòng
- Dòng 2: 1 mũi lên, 1 mũi xuống đế hết dòng
- Lặp lại dòng 1 & 2 3 lần
- Dòng 9: đan xuống, Riêng cỡ 0-3 tháng, thêm một mũi ở giữa dòng
- Dòng 10: đan lên
- Dòng 9 & 10 tạo thành kiểu đan trơn,
- Tiếp tục kiểu đan trơn đến khi thân trước dài 18(21:23) cm, kết thúc bằng một dòng đan xuống

Cách đan vòng cổ thân trước trái: (lúc này đang ở mặt trái)

- Dòng 1: chiết 3(4:5) mũi , đan lên hết dòng, còn lại 22(23:24) mũi
- Dòng 2: đan xuống đến hai mũi cuối thì chập lại làm một, còn lại 21(22:23) mũi)
- Dòng 3: đan chập hai mũi đầu, đan lên hết dòng, còn lại 20(21:22) mũi
- Dòng 4: đan xuống đến hai mũi cuối cùng thì đan chập lại làm một, còn lại 19(20:21) mũi)
- Dòng 5: đan chập hai mũi đầu, đan lên hết dòng, còn lại 18(19:20) mũi
- Dòng 6: đan xuống đến hai mũi cuối cùng thì đan chập lại làm một, còn lại 17(18:19) mũi
- Dòng 7: đan chập hai mũi đầu, đan lên hết dòng, còn lại 16(17:18) mũi
- *Dòng 8: đan lên
- Dòng 9: đan xuống*
- Lặp lại ** cho đến khi thên trước dài 24(27:29) cm. Chiết hết ở dòng đan xuống

Cách đan thân trước phải:

- Đan giống thân trước trái cho đến khi dài 18(21:23)cm, kết thúc bằng một dòng đan lên
- Đan vòng cổ thân trước phải: (lúc này đang ở mặt phải)
-Dòng 1: chiết 3(4:5) mũi , đan xuống hết dòng, còn lại 21(23:24) mũi
- Dòng 2: đan lên
- Dòng 3: đan chập hai mũi đầu, đan xuống hết dòng, còn lại 20(22:23) mũi
- Dòng 4: đan lên đến hai mũi cuối cùng thì đan chập lại làm một, còn lại 19(21:22) mũi)
- Dòng 5: đan chập hai mũi đầu, đan xuống hết dòng, còn lại 18(20:21) mũi
- Dòng 6: đan lên đến hai mũi cuối cùng thì đan chập lại làm một, còn lại 17(19:20) mũi
- Dòng 7: đan chập hai mũi đầu, đan xuống hết dòng, còn lại 16(18:19) mũi
- *Dòng 8: đan lên
- Dòng 9: đan xuống*
- Lặp lại ** cho đến khi thân trước dài 24(27:29) cm. Chiết hết ở dòng đan lên

Cách đan Tay áo:

 

dsc058701

- Đan 2 tay giống hệt nhau
- Dùng kim 4 mm bắt 31(33:35) mũi
- Dòng 1: Cứ 1 mũi xuống 1 mũi lên đến hết dòng
- Dòng 2: Cứ 1 mũi lên, 1 mũi xuống đến hết dòng
- Lặp lại dòng 1 & 2 thứ nhất 3 lần
- *Dòng 9: đan xuống
- Dòng 10: đan lên*
- Dòng 9 & dòng 10 tạo thanh kiểu đan trơn.
- Tiếp tục kiểu đan trơn và thêm mũi như sau:
- Dòng 11: 1 mũi xuống, thêm 1 mũi, đan xuống đến khi còn 1 mũi, thêm 1 mũi, 1 mũi xuống. Tổng ộng 33(35:37) mũi
- Dòng 12 đến dòng 16: đan trơn và không thêm
- Dòng 17 – thêm mũi ở hai đầu dòng giống dòng 11. Tổng cộng 35(37,39) mũi
- Tiếp tục kiểu đan trơn và thêm 1 mũi ở hai đầu các dòng 21, 27, 29, 33. Tổng cộng đến dòng 5: 43(45, 47) mũi
- Đối với cỡ 0-3 tháng
- Tiếp tục đan trơn cho đến khi tay áo dài 15 cm. Chiết hết
- Đối với cỡ 3-6 tháng:
- Tiếp tục đan trơn và thêm 1 mũi ở hai đầu các dòng 35.
- Tiếp tục đan trơn cho đến khi tay áo dài 17 cm
- Đối với cỡ 6-12 tháng:
- Tiếp tục đan trơn và thêm 1 mũi ở hai đầu các dòng 35, 39.
- Tiếp tục đan trơn cho đến khi tay áo dài 20 cm

Cách đan viền cổ áo:

- Sơ đồ hhâu tay áo và thân áo vào với nhau
- Khâu các thân áo lại với nhau.
- Bắt đầu từ mặt phải của cổ áo phải trước dùng kim 3,5 mm lấy lên và đan xuống 14(16:17) mũi ở mặt phải của áo, đan nỗi tiếp với 21(23:25) mũi còn lại của cổ áo sau, tiếp tục lấy lên và đan xuống 14(16:17) mũi ở vòng cổ phía bên trái. Tổng cộng 49(55:59) mũi.
- Dòng 1 (mặt trái): 1 mũi lên 1 mũi xuống đến hết dòng
- Dòng 2 (mặt phải): 1 mũi xuống 1 mũi lên đến hết dòng
- Lặp lại Dòng 1 & 2 2 lần
- Dòng 7 (mặt trái): 1 mũi lên 1 mũi xuống đến hết dòng
- Dòng 8: Chiết hết. (Chú ý vẫn đan 1 mũi xuống, 1 mũi lên)

Cách đan viền thân áo trái:

dsc05871

- Đối diện với mặt phải của thân trước trái, lấy lên và đan xuống 5 mũi tại phần cổ áo, 36(44:52) phần thân áo đan trơn và 5 mũi phần gấu áo. Tổng cộng 47(55:63) mũi
- Dòng 1 (mặt trái): Cứ 1 mũi lên, 1 mũi xuống đến hết dòng
- Dòng 2 (mặt phải): Cứ 1 mũi xuống, 1 mũi lên đến hết dòng
- Dòng 3: giống dòng 1

Cách tạo khuyết áo:

- Dòng 4 (mặt phải): 1 mũi xuống, 1, mũi lên, *đan chập 2 mũi tiếp theo thành 1 mũi xuống, ( 1 mũi xuống, 1 mũi lên) 3 lần*. Lặp lại ** 5 lần. *đan chập 2 mũi tiếp theo thành 1 mũi xuống, Đưa sợi len cuốn quanh kim 1 vòng, 1 mũi xuống, 1 mũi lên.
- Dòng 5 (mặt trái): cứ 1 mũi lên, 1 mũi xuống. (Đan lên tại các mũi tạo thành bởi vòng dây vắt qua kim).
- Dòng 6 (mặt phải): Cứ 1 mũi xuống, 1 mũi lên đến hết dòng
- Dòng 7 (mặt trái): Cứ 1 mũi lên, 1 mũi xuống đến hết dòng
- Dòng 8; chiết hết (chú ý vẫn tiếp tục giữ kiểu đan 1 mũi xuống, 1 mũi lên)

Cách đan viền thân áo phải:

dsc05873

- Đối diện với mặt phải của thân trước phải, lấy lên và đan xuống 5 mũi phần gấu áo, 36(44:52) phần thân áo đan trơn và 5 mũi tại phần cổ áo. Tổng cộng 47(55:63) mũi.
- Dòng 1 (mặt trái): Cứ 1 mũi lên, 1 mũi xuống đến hết dòng
- Dòng 2 (mặt phải): Cứ 1 mũi xuống, 1 mũi lên đến hết dòng
- Lặp lại dòng 1 & 2 2 lần,
- Dòng 7: (mặt trái): Cứ 1 mũi lên, 1 mũi xuống đến hết dòng
- Dòng 8; chiết hết (chú ý vẫn tiếp tục giữ kiểu đan 1 mũi xuống, 1 mũi lên)

Chúc bạn thành công!

Xem thêm

Like Facebook Góc18 để xinh đẹp và đảm đang hơn